ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

Preparem les assignatures corresponents a les diferents modalitats. El centre disposa de temaris actualitzats. Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat. Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats...
A l'Acadèmia [A+] preparem les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Les persones més grans de 25 i 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.


A l'Acadèmia [A+] preparem les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Els nostres objectius són proporcionar una formació específica i especialitzada de les matèries, capacitar a l'alumne per superar les proves d’accés, explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari, resolució de dubtes...

Pioners en totes les proves d'accés, Acadèmia [A+] fa un pas més i prepara les PAP.

Les PAP és una Prova d'Aptitud Personal obligatòria i comú, que hauran d'aprovar els alumnes que provinguin d'estudiar un cicle formatiu de grau superior i que vulguin accedir a estudis d'educació de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.