ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

BATXILLERAT

En aquests grups s'orienta a l'alumne amb el propòsit d'aconseguir els objectius que es marquen en cada cicle. El nostre sistema d'ensenyament s'adapta a les diferents assignatures que l'alumne cursa.


A l'Acadèmia [A+] preparem  totes les modalitats i assignatures:

                 
                Matemàtiques                           Dibuix Tècnic                                                     Català                                 Filosofia
                Física                                         Tecnologia                                                           Castellà                               Història
                Química                                     Economia i organització d'empreses                Anglès                                 Història de l'art
                Biologia                                     Geografia                                                             Alemany                             Literatura Catalana i castellana
                Llatí                                           Grec                                                                     Francès


  • Les classes es realitzen en grups reduïts de 2/6 alumnes com a màxim i amb diferents professors, en funció de l'assignatura.
  • Periòdicament es revisa l'horari de l'alumne per tal d'adaptar-lo a les exigències de l'escola.
  • Es facilita informació i assessorament sobre tècniques d'estudi.
  • En les classes de repàs es fa un ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) mitjançant recursos a internet, aplicacions relacionades amb les ciències o les lletres, exercicis, vídeos, etc.
  • A més l’acadèmia compta amb material didàctic, com llibres de text, exàmens, fitxes,…
  • Es realitzen controls d'assistència i un seguiment personalitzat per a cada alumne.TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!