ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

Estem especialitzats a atendre nens i nenes amb necessitats educatives específiques. Les classes són individualitzades, és a dir, a cada alumne se li explica el que necessita. En grups reduïts (5/6 alumnes) es reforcen els continguts bàsics d'aquesta etapa: realització dels deures, preparació d'exàmens, aprenentatge de la lectoescriptura...En aquests grups s'orienta a l'alumne amb el propòsit d'aconseguir els objectius que es marquen en cada cicle. A l'Acadèmia [A+] 

preparem per a totes les assignatures: matemàtiques, física, química, ciències, català, castellà, anglès, alemany...

El nostre sistema d'ensenyament s'adapta a les diferents assignatures que l'alumne cursa. Fem totes les assignatures: matemàtiques, física, química, biologia, dibuix tècnic, tecnologia, anglés, català, castellà, literatura catalana i castellana, història, filosofia...


A l'Acadèmia [A+] preparem les assignatures d'algunes carreres universitàriesTenim professors formats i qualificats per les assignatures tant de carreres de lletres, socials, o de ciències.Apunta'ls ara!

  • En les classes de repàs es fa un ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) mitjançant recursos a internet, aplicacions relacionades amb les ciències o les lletres, exercicis, vídeos, etc.
  • A més l’acadèmia compta amb material didàctic, com llibres de text, exàmens, fitxes, …
  • Es realitzen controls d'assistències i un seguiment personalitzat per a cada alumne.


Per tot això, ENS ADAPTEM A TU!


L'educació és una de les àrees més importants en el desenvolupament personal i professional dels individus. Els col·legis i instituts de Tarragona ciutat ofereixen una formació de qualitat en diferents àrees, però en ocasions els alumnes poden necessitar un suport extra per aconseguir els seus objectius acadèmics. A continuació parlarem sobre alguns col·legis i instituts de Tarragona ciutat i la importància d'estudiar matemàtiques, física, química, anglès, francès i alemany per a l'èxit acadèmic i professional. També parlarem sobre com les classes particulars poden ajudar als estudiants a aconseguir els seus objectius acadèmics.


Col·legis i instituts de Tarragona ciutat


Tarragona ciutat té una àmplia gamma d'institucions educatives que ofereixen una educació de qualitat per als seus estudiants. Aquí presentem els millors col·legis i instituts de la ciutat:


  1. Col·legi Teresianes

El Col·legi Teresianes de Tarragona és una escola catòlica privada situada a la ciutat de Tarragona. Aquest col·legi és part de la Xarxa Teresianes, una xarxa d'escoles catòliques amb presència a tot el món.

Ofereix educació des de l'etapa d'educació infantil fins a l'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Aquesta escola té una metodologia educativa basada en els valors cristians i la pedagogia teresiana, la qual promou el desenvolupament integral dels alumnes.

El Col·legi Teresianes de Tarragona ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, ciències, humanitats, llengües estrangeres, educació física i tecnologia. A més, aquest col·legi ofereix activitats extraescolars com ara esports, música i teatre.


  1. Escola Internacional del Camp (CIC)                                                                                                                                                                         L'Escola Internacional del Camp és un col·legi independent que ofereix una educació bilingüe en anglès i català a infants i joves de 1 a 18 anys. Aquest col·legi ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, ciències, humanitats, llengües estrangeres i tecnologia. El CIC també té instal·lacions modernes, incloent un laboratori científic i tecnològic, una biblioteca, una sala de música i un teatre.


  1. Escola Vedruna Tarragona
L'Escola Vedruna Tarragona és una escola privada concertada que ofereix educació des de l'etapa d'educació infantil fins a l'educació secundària obligatòria (ESO). Aquesta escola té una metodologia educativa basada en la innovació, la creativitat i el desenvolupament personal dels alumnes. Aquesta escola ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, llengües, ciències i humanitats, així com també activitats extraescolars, com ara esport, música i teatre.


  1. Institut Tarragona

L'Institut Tarragona és una escola pública que ofereix educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Aquest institut té una metodologia educativa basada en el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels alumnes, així com en la formació acadèmica. L'Institut Tarragona ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, llengües, ciències i humanitats, així com també activitats extraescolars, com ara esports, música i teatre.


  1. Institut Martí Franquès

L'Institut Martí Franquès és una escola pública que ofereix educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Aquest institut té una metodologia educativa basada en la formació integral dels alumnes, incloent la seva formació acadèmica, social i emocional. L'Institut Martí Franquès ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, llengües, ciències i humanitats, així com també activitats extraescolars, com ara esports, música i teatre.


  1. Col·legi del Carme

El Col·legi del Carme de Tarragona és una escola catòlica privada ubicada al centre de la ciutat de Tarragona. Aquest col·legi pertany a l'orde carmelita i té una tradició educativa que es remunta a més de cent anys.

El Col·legi del Carme de Tarragona ofereix educació des de l'etapa d'educació infantil fins a l'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Aquesta escola té una metodologia educativa basada en els valors cristians, la qual promou el desenvolupament integral dels alumnes.

Aquest col·legi també té un enfocament en la formació en valors, oferint als alumnes la possibilitat de participar en activitats que promouen la solidaritat, el respecte i la justícia.

  1. Institut d'Ensenyament Secundari (IES) Ramon Berenguer IV                                                                                                                                      L'IES Ramon Berenguer IV és una escola pública que ofereix educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Aquest institut té una metodologia educativa basada en el desenvolupament integral dels alumnes, incloent la seva formació  acadèmica, social i emocional. L'IES Ramon Berenguer IV ofereix una àmplia gamma de matèries, incloent matemàtiques, llengües, ciències i humanitats, així com també activitats extraescolars, com ara esports, música i teatre.


Importància de les matemàtiques, física i química


Les matemàtiques, física i química són matèries fonamentals per a l'èxit acadèmic i professional. Les matemàtiques són una eina fonamental per a la resolució de problemes en molts camps, com ara la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les finances. La física i la química són matèries que ens permeten entendre el món que ens envolta, des del funcionament dels microorganismes fins al comportament dels cossos celestes. A més, la física i la química també són importants per a la resolució de problemes en molts àmbits, com ara l'enginyeria, la medicina i la tecnologia.


La importància de l'anglès, francès i alemany


L'anglès, el francès i l'alemany són les llengües més parlades al món després del xinès i l'espanyol. El domini d'aquestes llengües pot obrir moltes oportunitats professionals i acadèmiques, ja que molts països les utilitzen com a llengua oficial o com a llengua de comunicació internacional. A més, moltes empreses multinacionals requereixen que els seus empleats parlin una o més d'aquestes llengües per a les seves operacions internacionals. Els estudiants que aprenen anglès, francès i alemany tenen una avantatja competitiu en el mercat laboral global.


Com les classes particulars poden ajudar


Les classes particulars poden ser una eina molt efectiva per ajudar als estudiants a millorar les seves habilitats en matèries com ara matemàtiques, física, química, anglès, francès i alemany. Les classes particulars ofereixen als estudiants l'oportunitat de treballar en un entorn més personalitzat, on els professors poden centrar-se en les necessitats específiques de cada alumne. Això pot ajudar als estudiants a comprendre millor els conceptes i a millorar les seves habilitats en les matèries que els costen més.


A més, les classes particulars poden ser una eina efectiva per a la preparació d'exàmens oficials com ara l'examen de selectivitat, l'examen de Cambridge i altres exàmens internacionals. Els professors de les classes particulars poden ajudar als estudiants a comprendre les estructures de l'examen i a preparar-se per a les diferents seccions.


També hi ha tallers educatius que poden ajudar als estudiants a millorar les seves habilitats i coneixements en diferents àrees. Aquests tallers poden ser especialment útils per als estudiants que volen millorar les seves habilitats en matèries com ara matemàtiques, física, química, anglès, francès i alemany. Els tallers educatius poden incloure exercicis pràctics, problemes i activitats per ajudar als estudiants a entendre millor els conceptes i a millorar les seves habilitats.


L'acadèmia A+ a Tarragona és una opció excel·lent per als estudiants que busquen classes particulars i tallers educatius per a millorar les seves habilitats en diferents matèries. Aquesta acadèmia ofereix classes particulars personalitzades per a cada alumne, amb professors experts en les diferents matèries. També ofereix tallers educatius per ajudar als estudiants a millorar les seves habilitats i coneixements en diferents àrees. L'acadèmia A+ ofereix una àmplia gamma de serveis, incloent cursos d'idiomes i preparació per a exàmens oficials.


L'educació és fonamental per al desenvolupament personal i professional dels individus. Els col·legis i instituts de Tarragona ciutat ofereixen una formació de qualitat en diferents àrees, incloent matemàtiques, física, química, anglès, francès i alemany. No obstant això, en ocasions els estudiants poden necessitar un suport extra per aconseguir els seus objectius acadèmics. Les classes particulars i els tallers educatius són una eina efectiva per ajudar als estudiants a millorar les seves habilitats i coneixements en diferents matèries. L'acadèmia A+ a Tarragona és una opció excel·lent per als estudiants que busquen suport extra per a aconseguir els seus objectius acadèmics. Amb una combinació de formació de qualitat i suport personalitzat, els estudiants poden assolir els seus objectius acadèmics i assolir l'èxit professional.