ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

Estem especialitzats a atendre nens i nenes amb necessitats educatives específiques. Les classes són individualitzades, és a dir, a cada alumne se li explica el que necessita. En grups reduïts (5/6 alumnes) es reforcen els continguts bàsics d'aquesta etapa: realització dels deures, preparació d'exàmens, aprenentatge de la lectoescriptura...En aquests grups s'orienta a l'alumne amb el propòsit d'aconseguir els objectius que es marquen en cada cicle. A l'Acadèmia [A+] 

preparem per a totes les assignatures: matemàtiques, física, química, ciències, català, castellà, anglès, alemany...

El nostre sistema d'ensenyament s'adapta a les diferents assignatures que l'alumne cursa. Fem totes les assignatures: matemàtiques, física, química, biologia, dibuix tècnic, tecnologia, anglés, català, castellà, literatura catalana i castellana, història, filosofia...


A l'Acadèmia [A+] preparem les assignatures d'algunes carreres universitàriesTenim professors formats i qualificats per les assignatures tant de carreres de lletres, socials, o de ciències.Apunta'ls ara!

  • En les classes de repàs es fa un ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) mitjançant recursos a internet, aplicacions relacionades amb les ciències o les lletres, exercicis, vídeos, etc.
  • A més l’acadèmia compta amb material didàctic, com llibres de text, exàmens, fitxes, …
  • Es realitzen controls d'assistències i un seguiment personalitzat per a cada alumne.


Per tot això, ENS ADAPTEM A TU!