ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

E.S.O.

En aquests grups s'orienta a l'alumne amb el propòsit d'aconseguir els objectius que es marquen en cada cicle. 

A Acadèmia [A+] preparem per a totes les assignatures:

 • Matemàtiques
 • Física
 • Química
 • Ciències
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Alemany, ...


 • Les classes es realitzen en grups reduïts de 2/6 alumnes com a màxim i amb diferents professors, en funció de l'assignatura.
 • Periòdicament es revisa l'horari de l'alumne per tal d'adaptar-lo a les exigències de l'escola.
 • Es facilita informació i assessorament sobre tècniques d'estudi.
 • En les classes de repàs es fa un ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) mitjançant recursos a internet, aplicacions relacionades amb les ciències o les lletres, exercicis, vídeos, etc.
 • A més l’acadèmia compta amb material didàctic, com llibres de text, exàmens, fitxes, …
 • Es realitzen controls d'assistència i un seguiment personalitzat per a cada alumne.TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!