ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

PAU +25 +45

A l'Acadèmia [A+] preparem les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.


Les persones més grans de 25 i 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.PAU +25


Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Un cop superades les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.


Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:


  • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitzarà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.


PAU +45

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.


Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:


  • Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!