ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

PROVES D'APTITUD PERSONAL (PAP)

Pioners en totes les proves d'accés, ACADÈMIA [A+] fa un pas més i prepara les PAP.

Les PAP és una Prova d'Aptitud Personal obligatòria i comú, que hauran d'aprovar els alumnes que provinguin d'estudiar un cicle formatiu de grau superior i que vulguin accedir a estudis d'educació de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.


L'any 2014 a proposta dels responsables del Programa de Millora i Innovació a la Formació de Mestres (MIF), una prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'Educació de totes les universitats públiques i privades de Catalunya que té com a finalitat millorar el nivell dels alumnes que ingressen a la carrera docent.

Aquesta prova busca examinar les competències lingüístiques de català i castellà i el raonament crític de l'aspirant, pel que no es tracta només d'un exàmen d'ortografia, sinó que s'espera avaluar la capacitat de comprensió del significat intrínsec dels documents escrits, així com també la capacitat de síntesi, d'integració de la informació i d'expressió escrita d'allò sobre el que s'ha reflexionat. El futur mestre ha de ser conscient que no n'hi ha prou només amb adquirir coneixements profunds, sinó que a més és essencial a l'acció docent, comunicar de manera adequada allò que té conegut. Per això l'expressió oral i escrita, la riquesa de vocabulari, la claredat comunicativa del futur mestre, són aspectes que exigeixen d'una especial cura per part d'aquells que estan encarregats de la formació de docents.

Els alumnes que realitzen la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) no requereixen d'una prova addicional per ingressar als estudis de Magisteri, sinó que és la mateixa nota de llengües obtinguda a les PAU la qual es pren en consideració. Són els alumnes que no realitzen aquesta prova els que hauran d'examinar de la prova específica d'aptitud personal. Tant per un cas com per a l'altre, s'exigeix ​​una nota mitjana de 5 en les llengües català i castellà, amb un mínim de 4 en qualsevol d'elles. Un cop aprovada té una validesa indefinida.


Els estudis de grau amb proves d'aptitud personal (PAP) són les següents:


Educació infantil/educació primària (universitats públiques i privades de Catalunya)
Ciències de l'activitat física i de l'esport (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de l'Ebre-URV, Tecnocampus de Mataró-UPF i UVic-UCC)
Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC - Universitat de Barcelona)
Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (CESDA - Universitat Rovira i Virgili)
Traducció i interpretació –anglès– (Universitat Autònoma de Barcelona)
Traducció i interpretació –anglès– (Universitat Pompeu Fabra)
TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!