ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

SELECTIVITAT (PAU)

Les Proves d'accés a la universitat (PAU) tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat. Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària. La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida. La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.
Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, uns 30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1 h 30 min a cada examen.


Anualment es fan  dues convocatòries: una ordinària (Juny) i una extraordinària (Setembre). No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.
Un cop superada la prova, els estudiants poden presentar-se novament en convocatòries posteriors, ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la nota, en la mateixa universitat, tret que es justifiqui un canvi de residència.
La qualificació global obtinguda en les convocatòries per millorar la nota només es tindrà en compte si és superior a la nota atorgada anteriorment.

  • Preparem als alumnes per a les proves d’accés a la Universitat (PAU), tant de les matèries comunes com de les específiques.
  • Actualitzem cada any els continguts i els temaris emprats en els exàmens de selectivitat.
  • En les classes es fan exercicis i comentaris de text amb exàmens reals.
  • Grups de màxim 6 alumnes.
  • Els horaris són adaptats a les necessitats de cada alumne.TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!