ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

TRADUCCIONS

1. Carta de presentació.


Acadèmia A + és una escola d'aprenentatge especialitzada en l'ensenyament de llengües estrangeres en l'àmbit privat. Els nostres anys d'experiència en el sector i els resultats dels nostres alumnes ens avalen, ja que comptem amb especialistes lingüístics de primer nivell amb un ampli coneixement de la llengua. Així mateix i a causa d'aquests resultats tan positius apostem per una nou servei: Traduccions en l'àmbit privat, aquesta vegada amb un abast major a fi d'afermar el nostre rol en el sector de les llengües i oferir un servei de qualitat al món sencer. 
La nostra empresa li ofereix la possibilitat de rebre un servei adaptat a vostè i concorde a les seves necessitats, amb preus competitius, formes de pagament senzilles i un servei integral que li deixarà absolutament satisfet. Vostè rebrà les seves traduccions amb la confiança de saber que està en mans d'especialistes amb una àmplia experiència en la docència i la traducció de llengües estrangeres.2. Idiomes amb els quals treballem.

Les llengües amb les quals treballem actualment són les següents: Espanyol- Català- Anglès- Francès, Alemany, Portuguès i Italià.
A part de traduir d'un idioma a un altre també pot sol·licitar traduccions múltiples d'un idioma d'origen a més d'un. Per exemple pot sol·licitar una traducció de l'espanyol a l'anglès, del francès a l'alemany, del català a l'anglès, francès i alemany o viceversa. 3. Documents.


Treballem amb tot tipus de documents generals així com documents tècnics i especialitzats.4. Tarifes


La divisa de pagament ha de ser obligatòriament en EUROS. Oferim un preu específic per a textos generals que és de 0,08 euros per paraula. Pel que fa a textos tècnics o específics el preu pot augmentar tenint en compte la tecnicitat del text i la seva llargària. El preu també pot variar segons la rapidesa amb la qual necessiti el document. En tots els casos serà necessari detallar quin tipus de text necessita i nosaltres li enviarem un pressupost amb el preu total del servei així com el temps en el qual li serà lliurat, atenent sempre a les seves necessitats.


5. Pressupost, servei, procés, forma de lliurament i moment de pagament.


5.1 Pressupost. Vostè només pagarà la traducció quan l'hagi rebut. En el moment que vostè desitgi una traducció i vulgui sol·licitar un pressupost, serà necessari que ens enviï un missatge detallant el següent:
- Nombre de paraules del text original.
- Classe de text.
- Temps en el qual ho necessita.
- Correu electrònic 
O si no està segur com classificar el seu document, pot enviar també:
- El mateix document a traduir.
- Temps en el qual ho necessita.
- Correu electrònic

D'una o altra forma vostè rebrà el pressupost exacte i els conceptes pels quals pagarà el servei.


5.2 Servei i procés.

Una vegada hagi rebut el pressupost, estigui conforme amb el mateix i vulgui sol·licitar una comanda de traducció. Haurà de facilitar-nos les següents dades personals:
Persones físiques:
- Nom, DNI, adreça, correu electrònic, i número de telèfon.
Persones jurídiques:
-  CIF, raó social, direcció, correu electrònic i número de telèfon. 

Una vegada ens hagi facilitat aquestes dades i aquests hagin estat corroborats, vostè rebrà en el termini acordat al pressupost la seva corresponent traducció. Rebrà així mateix una factura en la qual es reflectirà el preu final, que no variarà del pressupost original si no hi ha hagut cap modificació.


5.3 Forma de lliurament.

La forma de lliurament és mitjançant correu electrònic en format pdf o similars. Sempre pot sol·licitar que se li enviï la traducció per correu certificat (això augmentarà el cost total per les despeses d'enviament). Totes aquestes dades hauran de reflectir-se en la comanda.


5.4 Pagaments.

Li enviarem traduït 1/3 part del text que ens hagi enviat. Després de comprovar la traducció haurà d'abonar l'import de la traducció en el següent compte:


IBAN: ES80 2013 0291 9802 0120 6732També oferim la oportunitat de realitzar el pagament en efectiu.

Un cop realitzada la transferència procedirem a enviar-li el document complet traduït.
TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!5.5 Avís Legal


Arran la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, els fem coneixedors que per a prestar els nostres serveis, les seves dades, estaran incorporades en uns fitxers automatitzats responsabilitat de ACADÈMIA A+, Eloy Alfonso Llauradó, CIF: 47.773.632X. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit / e-mail a ACADÈMIA A+, avinguda Ramón y Cajal, 17 principal 2a., 43001 Tarragona, Telèfon 625.912.075, academiaames@gmail.com. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones sense el seu consentiment previ i fefaent.